Entradas correspondientes a la etiqueta 'Literatura'

Sep 01

Verborium, what is that? (EN)

   We are philologists (or apprentices of, at least) which implies, in principle, many things. The first thing you should know is that philologists are bad people. Yes, we are sure you already suspected it, but now we say it to you in a clear and simple way: we are bad people. We are that …

Continuar leyendo »

Ago 01

Verborium, e iso que é? (GAL)

   Somos filólogos (ou aprendices de, polo menos) e iso implica, de entrada, moitas cousas. O primeiro que terías que saber é que os filólogos somos mala xente. Si, estamos seguros de que xa o sospeitabas, pero agora dicímoscho clara e simplemente: somos mala xente. Somos esa clase de xente que corrixe os teus erros …

Continuar leyendo »

Jun 29

Verborium: ¿y eso qué es?

   Somos filólogos (o aprendices de, al menos) y eso implica, de entrada, muchas cosas. Lo primero que deberías saber es que los filólogos somos mala gente. Sí, estamos seguros de que ya lo sospechabas, pero ahora te lo decimos clara y llanamente: somos mala gente. Somos esa clase de gente que corrige tus errores …

Continuar leyendo »